Ungdomsrepresentanter till FN 2021-2022

REPRESENTERA SVERIGES UNGA I FN 2021 -2022

LSU söker två FN-representanter för 2021-2022: en till FN:s Generalförsamling och en till FN:s arbete med hållbarhetsfrågor. Sista ansöknings- och nomineringsdag är 12 november 2020Alla personer som är medlemmar i någon av LSU:s medlemsorganisationer och är mellan 18-25 år då uppdragen genomförs kan ansöka och nomineras. Personen bör ha insikt och förståelse för ungdomspolitiska perspektiv, vara intresserad av påverkansarbete, samt en vilja att verka i politiska miljöer. Det krävs inte formell förkunskap och kompetens i frågornaDen sökande representerar det unga civilsamhället och ska också vilja vara en resurs för LSU:s medlemsorganisationer. 

 

FN:s Generalförsamling, (UNGA) 2021 

Representanten deltar under 2-3 veckor i FN:s högst beslutande organ Generalförsamlingens 76:e session i oktober 2021 i New York. I uppdraget ingår bland annat att hålla ett anförande i Generalförsamlingens tredje utskott, som ansvarar för frågor om mänskliga rättigheter. Dessutom ingår delaktighet i resolutionsförhandlingar, framförallt Ungdomsresolutionen som behandlas vartannat år. 

FN:s arbete med hållbarhetsfrågor, (HLPF) 2021 

Representanten deltar under två veckor vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF i juli 2021. Forumets syfte är att sätta hållbarhetsfrågorna högre upp på agendan. 2015 antogs Agenda 2030, FNs nya globala mål för hållbar utveckling. HLPF har till uppgift att bidra med politiskt ledarskap, vägledning och rekommendationer för hållbar utveckling, samt att följa upp och utvärdera implementeringen av den nya globala utvecklingsagendan.   

Beskrivning av uppdragen 

Nytt för 2020/2021 är att mandatet för 2020 års representanter förlängts t.o.m. 2021Det innebär att båda representanterna innehar uppdraget och de nuvarande representanterna är kvar som seniora ungdomsrepresentanter och kan därmed ge stöd och vägledning.  

 Båda representationsuppdragen pågår från januari 2021 till februari 2022Representanterna ingår i den svenska delegationen till respektive uppdrag och arbetar nära andra ungdomsdelegater till FN, Utrikesdepartementet, FN-representationen i New York, samt andra relevanta departement. Uppdragen innebär ett större åtagande än att delta i och arbeta under de faktiska mötena. Alla LSU:s internationella representanter samordnar sitt arbete med varandra och LSU:s styrelse. Till exempel så ingår det att delta på gemensamma representantträffar under året, där det finns möjlighet till kompetensutveckling och reflektion. 

 Båda uppdragen innefattar ett introduktionsmöte till uppdragen som hålls av LSU efter att styrelsen utsett representanterna, samt ytterligare förberedande möten på LSU och även med departement och andra aktörer.  

I uppdragen ingår att koordinera arbetet med andra länders ungdomsdelegater. Därmed kan andra resor bli aktuella inför uppdragen, till exempel till vår europeiska samarbetsorganisation European Youth Forum. 

Centralt i båda uppdragen är att hålla en dialog med LSU:s medlemsorganisationer samt att sprida information om uppdraget. Som representant kommer du också att informera om ditt uppdrag genom föreläsningar på skolor eller hos civilsamhällesorganisationer. Resor och kostnader i samband med uppdraget täcks av LSU och traktamente utgår under mötestiderna i New York. 


Ansöknings- och nomineringsprocess 

Den som söker något av uppdragen ska vara nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer. En medlemsorganisation kan endast nominera en person till varje uppdrag. Endast LSU:s medlemsorganisationer kan nominera representanter, detta sker på nationell nivå. Ansökan och nominering görs via de två formulären nedan. Den sökande ska bifoga ett personligt brev till ansökningsformuläret.  

 

Nomineringsformuläret ska fyllas i och skrivas under av firmatecknare från nominerande organisation och skickas till Feben Hadgu, via mail eller post, Både ansökan och nominering behöver vara LSU tillhanda senast dem 12 november 2020. Intervjuer kommer att genomföras i november-december med ett urval av de sökande. Representanterna utses sedan av LSU:s styrelse i dec-januari 2020/2021. En förutsättning för båda uppdragen är att LSU får beviljat ekonomiskt stöd. 

 Med anledning av coronaviruspandemin 

Världen upplever just nu en global pandemi som självklart förändrat mycket och förutsättningarna att genomföra uppdragen som tidigare. LSU kommer fortsätta följmyndigheternas riktlinjer och därför är det svårt att säga om huruvida uppdraget kommer att innehålla fysiska resor i samband med FN-mötena. 

Ungdomsrepresentanterna under 2020 har deltagit på FN-möten digitalt och genomfört sina uppdrag på andra sätt. Förhoppningsvis förbättras förutsättningarna och FN:interna förberedande arbete under 2021 samt att vissa processer genomförs digitalt under 2021. 

Ladda ned nomineringsformulär här

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Gammelgårdsvägen 38
11264 Stockholm Vägbeskrivning info@lsu.se 0735-005492 Se sida

Jobbar du redan på LSU - Sveriges ungdomsorganisationer?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@lsu.se
  • Elias Efvergren
  • Ella Coogan
  • Feben Hadgu
  • Hannah Kroksson
  • Iman Djelloul
  • Jocke Lindgren
  • Rebecka Stenkvist
  • Rosaline Marbinah
  • Seinab Hilowle
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor