LSU söker skribent/utvärderare för rapport om Agenda 2030

LSU söker skribent/utvärderare för en rapport kring Agenda 2030 och ungas inflytande. LSU och ungdomsrörelsen har sedan 2015 då Agenda 2030 antogs arbetat med de globala målen. Genom informationsspridning och påverkansarbete arbetar vi för att öka ungas inflytande i debatter kring hållbar utveckling. Vi vill nu utvärdera Sveriges arbete och ungas inkludering i Agenda 2030. 

Utifrån det arbetet som LSU utfört och som gjorts i Sverige vill nu ta fram en rapport. Vi söker därför en skribent som ska utvärdera processerna och sammanställa det i en rapport. Layout för rapporten sköter LSU, så din främsta roll är textproduktion och att tillsammans LSU ta fram disposition av rapporten. 

Syfte:  

Det har gått fem år sedan FN:s globala mål Agenda 2030 antogs. Vi har sett stora förändringar både i Sverige och i världen sen dess. Men vilka förändringar kan vi se på nationell nivå gällande arbetet med de globala målen och ungas inflytande?  Unga och ungdomsorganisationer bidrar dagligen till uppfyllandet av de globala målen. Men hur har unga varit delaktiga och haft inflytande i Sveriges arbete med globala målen? 

LSU vill därför ta fram en rapport kring Agenda 2030 som beskriver ungas inflytande och inkludering i Sveriges arbete med Agenda 2030. Vi vill också att rapporten beskriver förslag som skulle öka graden av ungas inflytande och delaktighet utifrån LSU:s egna positioner och tidigare remissvar.

LSU vill, genom rapporten, låta ungdomsperspektivet få ett större genomslag i det nationella arbetet med Agenda 2030 och påverka debatten kring måluppfyllelsen. Vi vill även sprida information om ungdomsrörelsens engagemang och kompetens i frågorna. 

 

Bakgrund 

LSU samarbetar sedan länge med internationella partner-organisationer, i verksamhet som finansieras av svenska biståndsmedel. Som en del av detta arbete, fokuserar en del på informationsarbete kring unga och ungdomsorganisationers roll som aktörer i utvecklingssamarbete så som arbetet med Agenda 2030.  Detta kallar vi för ungdomsperspektivet, att ständigt se till att unga är delaktiga och har inflytande i alla frågor som rör unga inom det internationella utvecklingssamarbetet.   

LSU tog tidigare fram en rapport om Ungdomsperspektiv i utvecklingssamarbete 2011 och en nyare rapport från 2016 som handlade om Ungas engagemang för hållbar värld, med fokus på de globala målen och Agenda 2030. Den senaste rapporten kan fungera som bakgrundsmaterial till den uppdaterade rapporten.  

Så med anledning av att det är fem år sedan Agendan antogs samt den proposition som Regeringen lämnat till Riksdagen våren 2020, vill vi ta fram en skrift som beskriver hur unga har inkluderats i arbetet för att nå målen. Dessutom vill vi att rapporten inkluderar förslag som skulle öka graden av ungas inflytande och delaktighet utifrån LSU:s egen politik, samt tidigare remissvar och andra processer som ungdomsrörelsen deltagit i. Rapporten kommer främst utgå ifrån nationell nivå.

 

Tidsplan 

14 augusti, deadline för inlämning av offert 

24 augusti, beslut om uppdragstagare 

20 oktober, deadline för slutgiltig skrift 

Tidsplanen är ett utkast, detaljerad tidsplan fastställs tillsammans på de första mötena. 

 

Omfattning 

Uppdraget förväntas ta ungefär 15 arbetsdagar 

Skriften ska vara på svenska och använda språk och innehåll som är lämplig för LSU:s målgrupper: unga och ungdomsorganisationer.  

LSU står för layout av skriften (du är med i dialogen och processen kring layout) 

 

Inlämning 

Anbud med beskrivning av konsult, föreslagen tidsplan, prisuppgift, och CV ska skickas till feben.hadgu@lsu.se senast den 14 augusti. Eventuella frågor om uppdraget ställs per mail till feben.hadgu@lsu.se eller per telefon när vi är tillbaka efter semestern från 13 augusti 0734-605662 . 

Vi vill också att du skickar med valfritt exempel på ett tidigare arbete. 

Rapporten Ungas engagemang för en hållbar värld hittas här

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Gammelgårdsvägen 38
11264 Stockholm Vägbeskrivning info@lsu.se 0735-005492 Se sida

Jobbar du redan på LSU - Sveriges ungdomsorganisationer?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@lsu.se
  • Elias Efvergren
  • Ella Coogan
  • Feben Hadgu
  • Hannah Kroksson
  • Iman Djelloul
  • Jocke Lindgren
  • Rebecka Stenkvist
  • Rosaline Marbinah
  • Seinab Hilowle
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor