facebook tracking
Handledare inom Hållbart Engagemang och Ledarskap

Handledare inom Hållbart Engagemang och Ledarskap

Nu söker LSU intresserade och drivna personer för att vara med och utveckla ett mer hållbart ungt civilsamhälle! Som handledare i hållbart engagemang och ledarskap är du med och driver en förändringsprocess framåt i en av LSU:s medlemsorganisationer, för att förebygga och motverka en negativ stressutveckling bland förtroendevalda, anställda och ideella ledare. Till detta uppdrag söker vi dig som har erfarenhet av verksamhetsutveckling i ideella organisationer, ett intresse för förändringsprocesser och förståelse för ledning och styrning.

Uppdraget ingår i utbildningsprogrammet som 10 medlemsorganisationer kommer gå under 2018-2019. Utbildningsprogrammet är en del inom det 3åriga projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap. Läs mer om LSU och projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap via; 

http://lsu.se/kompetensutveckling/hallbart-engagemang-och-ledarskap-hel/

 

Uppdraget

Som handledare kommer du tillsammans med tre personer från en av LSU:s medlemsorganisationer som deltar i utbildningsprogrammet, stärka deras organisations sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Vi kommer använda oss av metoder för b.la. resurshantering, tillgänglighet och gränssättning som syftar till att stärka hållbart engagemang och ledarskap inom ungdomsrörelsen. Du som handledare kommer få en utbildning inom metoderna och med utgångspunkt i dessa stötta de tre deltagarna i deras arbete. Du stöttar gruppen i reflektioner, coachar och ger råd kring avgränsning, förändringspotential och fortsatt arbete.

Tidslinje och tidsuppskattning

Uppdraget sträcker sig under ett år mellan slutet av februari 2018 till början av februari 2019. Avstämningarna och kontakt med deltagarna är uppskattade till max 40h under hela året. Det är viktigt att du har möjlighet till kontinuerlig kontakt med deltagarna under hela året. Utöver dessa förekommer sammanlagt 32h kompetensutveckling. De två första utbildningsdagarna är v. 8 den 24/2 och 25/2 2018.

Arvode

Som handledare kommer du få en ersättning på 20.000kr (exkl. sociala avgifter) för hela perioden. Under träffar och utbildningar står LSU för resersättning, mat, eventuella boendekostnader samt utbildningsmaterial.

Kvalifikationer

Uppdraget som handledare inom Hållbart Engagemang och Ledarskap fokuserar på att engagera och vägleda en grupp inom en ideell organisation och genom en förändringsprocess. Vi söker därför dig som är engagemangsdriven och har följande erfarenheter:

  • Varit ledare i en ideell organisation/verksamhet/förening
  • Varit ansvarig för genomförandet av organisatorisk förändringsprocess
  • Har kunskaper i arbetsgivarfrågor
  • Har förankring i ideella organisationers utmaningar

Utbildning

Inför och under programmet kommer du som handledare att gå kompetensstärkande utbildningar för att få en verktygslåda att använda i uppdraget. Föreläsarna under utbildningen är experter med antingen en forskningsbakgrund eller en bred praktisk erfarenhet av frågorna. Följande områden kommer belysas under utbildningarna:

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö. Lagar och riktlinjer. Senaste forskningen inom stressförebyggande arbete.
  • HR-kunskap och arbetsrätt. Arbetsgivaransvaret i ideell sektor och vilka aktörer som verkar inom ramarna för arbetsmiljöarbete.
  • Förändringspsykologi. Metoder och processramar för att leda en grupp och individer genom en förändringsprocess.
  • Förebyggande och reaktivt arbete mot hot och trakasserier.

Ansökan

Ansökan till uppdraget skickas in senast Fredag den 2/2- 2018. Återkoppling sker kort därefter. Kontaktperson för uppdraget är Erica Midfjäll, Metodutvecklare på LSU, mailadress: erica.midfjall@lsu.se Vid antagning ges mer information kring upplägget, du är även välkommen att höra av dig under tiden vid frågor och funderingar.


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Gammelgårdsvägen 38
11264 Stockholm Vägbeskrivning info@lsu.se 0735-005492

Jobbar du redan på LSU - Sveriges ungdomsorganisationer?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@lsu.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor