facebook tracking

Ungdomsrepresentanter till FN 2020

LSU söker två FN-representanter för 2020: en till FN:s Generalförsamling och en till FN:s forum för hållbar utveckling. Alla som är medlemmar i någon av LSU:s medlemsorganisationer och är mellan 18-25 år då uppdragen påbörjas kan nomineras. Du som söker bör ha insikt och förståelse för ungdomspolitiska perspektiv, vara intresserad av och ha erfarenhet av påverkansarbete, samt en vilja att verka i politiska miljöer. Den sökande ska också vilja vara en resurs för LSU:s medlemsorganisationer. Sista ansöknings- och nomineringsdag är 12 november 2019.

FN:s Generalförsamling, (UNGA) 2020

Representanten deltar under ca 2 veckor i FN:s högst beslutande organ Generalförsamlingens 75:e session i oktober 2020 i New York. I uppdraget ingår bland annat att hålla ett anförande i Generalförsamlingens tredje utskott, som ansvarar för frågor kring mänskliga rättigheter. Dessutom ingår delaktighet i resolutionsförhandlingar, framförallt Ungdomsresolutionen som behandlas vartannat år.

FN:s arbete med hållbarhetsfrågor, (HLPF) 2020

Representanten deltar under två veckor vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2020 i New York. Forumets syfte är följa upp de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och sätta hållbarhetsfrågorna högre upp på agendan. HLPF har till uppgift att bidra med politiskt ledarskap, vägledning och rekommendationer för hållbar utveckling, samt att följa upp och utvärdera implementeringen av den nya globala utvecklingsagendan.

Beskrivning av uppdragen

Båda representationsuppdragen pågår från januari 2020 till februari 2021. Representanterna ingår i den svenska delegationen till respektive uppdrag och arbetar nära FN-representationen i New York, utrikesdepartementet och andra relevanta departement. I uppdragen innebär även att ta fram politiskt underlag inför mötena genom att konsultera LSU:s medlemsorganisationer. 

Båda uppdragen innefattar ett introduktionsmöte med ansvariga från LSU:s kansli och styrelse, samt ytterligare förberedande möten mellan LSU, regeringskansliet och övriga berörda aktörer. 

Alla LSU:s internationella representanter samordnar sitt arbete med varandra bland annat genom att delta på Representantforum som anordnas fyra gånger per år. I uppdragen ingår att koordinera arbetet med andra länders ungdomsdelegater. Därmed kan andra resor bli aktuella, till exempel till europeiska förmöten arrangerade av vår samarbetsorganisation European Youth Forum.

Centralt i båda uppdragen är att hålla en dialog med LSU:s medlemsorganisationer samt att sprida information om uppdraget. Som representant kommer du också att informera om ditt uppdrag genom föreläsningar på skolor eller hos andra organisationer. Resor och kostnader i samband med uppdraget täcks av LSU och traktamente utgår under mötestiderna i New York.

Ansöknings- och nomineringsprocess

Den som söker något av uppdragen ska vara nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer. En medlemsorganisation kan nominera en person till varje uppdrag. Du som ansöker ska vara nominerad av din organisations nationella styrelse. Ansökan och nominering görs via de två formulären nedan. Du som söker ska även bifoga ett personligt brev till ansökningsformuläret.

Nomineringsformuläret ska fyllas i och skrivas under av nominerande organisation och skickas via mail eller post till Feben Hadgu. Både ansökan och nomineringsbrevet behöver vara LSU tillhanda senast dem 12 november 2019

Intervjuer kommer att genomföras under november/december med ett urval av de sökande. Representanterna utses sedan av LSU:s styrelse i januari 2020. En förutsättning för båda uppdragen är att LSU får beviljat ekonomiskt stöd.

Kontakt:

Feben Hadgu
Projektledare FN och Norden
Mail: feben.hadgu@lsu.se 
Tfn: 073- 60 56 62

Ladda ner nomineringsformuläret för medlemsorganisationer här

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Gammelgårdsvägen 38
11264 Stockholm Vägbeskrivning info@lsu.se 0735-005492

Jobbar du redan på LSU - Sveriges ungdomsorganisationer?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@lsu.se
  • Anders Lindell
  • Elias Efvergren
  • Ella Coogan
  • Erica Midfjäll
  • Feben Hadgu
  • Hannah Kroksson
  • Iman Djelloul
  • Jocke Lindgren
  • Kristin Olofsson
  • Rebecka Stenkvist
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor