facebook tracking

Ungdomsrepresentant på FN:s klimattopmöte COP25

REPRESENTERA SVERIGES UNGA på COP 25, 2019 

LSU söker en representant till den svenska delegationen till FN:s klimattoppmöte COP 25 i Chile. Vi söker dig som är engagerad och självgående, har förståelse för ungdomspolitiska perspektiv, god kunskap om klimat-och miljöfrågor samt är intresserad av påverkansarbete. Du ska trivas i och vilja verka i politiska miljöer, samt vara en resurs för LSU:s medlemsorganisationer. Alla medlemmar i någon av LSU:s medlemsorganisationer mellan 18 och 25 år då uppdraget påbörjas kan väljas. Sista ansökningsdag är 1 mars. 

Beskrivning av uppdraget 

Som ungdomsrepresentant ingår du i den svenska delegationen och deltar vid COP25, som äger rum i Chile.  Delegationen kommer att träffas dels i Miljö-och energidepartementet inför mötet och dels så gott som dagligen på plats under själva partsmötet. Utöver det kommer du att samarbeta med FN-representanter till andra forum och församlingar, samt vara en del av LSUs Representantforum för, där samtliga LSUs representanter ingår.  

Representantuppdraget pågår från april 2019 till och med mars 2020 (inklusive överlämning) och innebär ett större åtagande än att bara delta i och arbeta under själva förhandlingsmötet. I uppdraget ingår att delta i introduktion-och överlämningsmöten som hålls av LSU, samt ytterligare förberedande möten med LSU, Miljö-och energidepartementet och andra aktörer. Centralt i uppdraget är att hålla en dialog och kontakt med LSU:s medlemsorganisationer och att informera om uppdraget och om klimat-och miljöfrågorna. Inom uppdraget kan det bli aktuellt att medverka i paneler eller samtal där klimat-och miljöfrågor diskuteras, och att bli intervjuad för olika medier. Omkostnader i samband med uppdraget täcks av LSU.  

 Ansökningsprocess 

Ansökan sker individuellt och kräver en nominering från din medlemsorganisation för att ansökan ska vara komplett, ladda ner nomineringsformuläret här. Vi kallar ett mindre urval till intervju och rekryteringsprocessen innefattar också ett arbetsprov. Ansökan görs här via portalen och ska vara LSU tillhanda senast 1 mars 2019Intervjuer kommer att genomföras med ett urval av de sökande i början av mars. 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Jobbar du redan på LSU - Sveriges ungdomsorganisationer?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@lsu.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor